Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Корнелия Добрева Маринова Кмет на Община Ловеч

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч“.