Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛОВЕЧ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ