Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложението за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет