Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

На 19.01.2018 г. на интернет страницата на Община Ловеч - www.lovech.bg в модул „Обяви и съобщения“ са публикувани - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч и покана за обществено обсъждане.

Покана за обществено обсъждане на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч е публикувана във вестник „Новините глас“, брой 4/22.01.2018 г. и във вестник „Ловеч прес“, брой 6/22.01.2018 г.