Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч

На 19.01.2018 г. на интернет страницата на Община Ловеч - www.lovech.bg в модул „Обяви и съобщения“ са публикувани - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч и покана за обществено обсъждане.

Покана за обществено обсъждане на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за общинските жилища в Община Ловеч е публикувана във вестник „Новините глас“, брой 4/22.01.2018 г. и във вестник „Ловеч прес“, брой 6/22.01.2018 г.