Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч