Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Проект на Наредба за отменяне на Наредбата за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч