Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица на територията на община Ловеч