Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Справка по чл.26, ал.5 зна за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горските територии - собственост на Община Ловеч