Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проекти на нормативни документи

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч.