Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проекти на нормативни документи

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Ловеч.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ловеч.