Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проекти на нормативни документи

Уведомление, относно публикуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Ловеч.

Уведомление, относно публикуване на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Ловеч.

Уведомление, относно публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч.

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Ловеч и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Ловеч е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Корнелия Добрева Маринова Кмет на Община Ловеч

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  „Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч“.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на  преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община ловеч, както следва: