Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Програма за превенция на употребата на наркотични вещества в Община Ловеч за 2014 г.- 2015 г.

В изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 - 2013 г.