Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г.

Програма за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Ловеч за периода 2013-2015 г.

Файлове:

Programa 2013-2015 г._.doc Programa 2013-2015 г._.doc