Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г. в Община Ловеч