Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Програма за закрила и развитие на културните институти в Oбщина Ловеч за периода 2014-2020 г.

Програма за закрила и развитие на културните институти в Oбщина Ловеч за периода 2014-2020 г.