Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2018 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2018 г. и актуализиране на информацията за всеки следващ месец /на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОС/.