Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2021 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2021 г. и актуализиране на информацията за всеки следващ месец /на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОС/.