Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2023 г.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост при Община Ловеч за периода 2007 - 2023 г. и актуализиране на информацията за всеки следващ месец /на основание чл. 41, ал. 4 от ЗОС/.