Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Работно време и информация

РАБОТНО ВРЕМЕ, ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

068 / 688301 – Директор "Местни приходи"


068 / 688307 – Данъчен инспектор
068 / 688308 – Данъчен инспектор
068 / 688310 – Данъчен инспектор

068 / 688303 – Главен експерт "Контрол неданъчни приходи"

068 / 688309 – Счетоводство

068 / 688305 – Паричен салон

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:  Дирекция МП със задължени лица  

от 8:30 до 17:00 ч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч