Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Разрешителни по ЗВ

Съобщение за издаване на разрешително за използване на повърхностен воден обект с цел изграждане /реконструкция/ на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти

Относно: изграждане на нов мост при км 158+095 от АМ "Хемус" в землището на село Дренов, Община Ловеч.