Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

5-ти декември - Международния ден на доброволеца

5-Ñи декемвÑи - ÐеждÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ½ на добÑоволеÑа

На 5-ти декември ОСНВ и ПИЦ Ловеч отбелязаха Международния ден на доброволеца. По този повод екипът на ПИЦ организира среща на своите нови и стари доброволци в неформална обстановка. Те получиха информация за функциите на центъра, като от своя страна проявиха желание и интерес за  съвместна работа. В края на срещата доброволците получиха благодарствена грамота за участието им в популяризиране дейността на ПИЦ и раничка като награда.

За първи път Международния ден на доброволеца се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, като приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. Доброволчеството е изключително специфична дейност.  Човек се посвещава на една добра кауза - да прави живота на другите по-красив, по-добър и по-успешен.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч