Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Четвърто занятие с ученици от 7 А и 7 Б клас от ОУ "Проф. Димитър Димов" на тема: "Подкрепа в трудни ситуации“

ЧеÑвÑÑÑо занÑÑие Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 7 Ри 7 Ð ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¾Ñ ÐУ "ÐÑоÑ. ÐимиÑÑÑ Ðимов" на Ñема: "ÐодкÑепа в ÑÑÑдни ÑиÑÑаÑииâ

На 05.12 и 12.12.2022 г., екип от Превантивно- информационен център за борба с наркотичните вещества Ловеч проведе четвърто занятие с ученици от 7 А и 7 Б клас от ОУ "Проф. Димитър Димов" на тема: "Подкрепа в трудни ситуации“ в изпълнение на Национална програма за превенция "Кодово име Живот" за ученици 5-7 клас.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч