Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Екип на ПИЦ и доброволци към центъра проведоха интерактивни уроци на теми: „Опасностите от употребата на райски газ“ и „Вредите от употребата на тютюн и тютюневи изделия“

Ðкип на ÐÐЦ и добÑоволÑи кÑм ÑенÑÑÑа пÑоведоÑа инÑеÑакÑивни ÑÑоÑи на Ñеми: âÐпаÑноÑÑиÑе Ð¾Ñ ÑпоÑÑебаÑа на ÑайÑки газâ и âÐÑедиÑе Ð¾Ñ ÑпоÑÑебаÑа на ÑÑÑÑн и ÑÑÑÑневи изделиÑâ

Екип на ПИЦ и доброволци към центъра проведоха интерактивни уроци на теми: „Опасностите от употребата на райски газ“ и „Вредите от употребата на тютюн и тютюневи изделия“ с ученици от 6а, 6б и 6в на ОУ „Христо Никифоров“ гр. Ловеч. Шестокласниците се включиха активно в дискусията и по двете теми и посочиха възможни алтернативи за забавления и здравословен начин на живот.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител