Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Екип от ПИЦ проведе пореден урок с ученици от 8 клас от ПГИТУ на тема: „Опасностите за здравето от употребата на ПАВ“

Ðкип Ð¾Ñ ÐÐЦ пÑоведе поÑеден ÑÑок Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 8 ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¾Ñ ÐÐÐТУ на Ñема: âÐпаÑноÑÑиÑе за здÑавеÑо Ð¾Ñ ÑпоÑÑебаÑа на ÐÐÐâ

Екип от ПИЦ проведе пореден урок с ученици от 8 клас от ПГИТУ на тема: „Опасностите за здравето от употребата на ПАВ“. Проведе се дискусия, в която младите хора задаваха въпроси и споделиха своите емоции относно темата. Целта на инициативата е да информира учениците за вредното влияние на ПАВ върху организма и риска от развитие на зависимост.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител