Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Екип от ПИЦ заедно с доброволци стартира кампания срещу употребата на райски газ с ученици от 5, 6 и 7 клас на СУ „Тодор Кирков“ и СУ „Св. Климент Охридски“

Ðкип Ð¾Ñ ÐÐЦ заедно Ñ Ð´Ð¾Ð±ÑоволÑи ÑÑаÑÑиÑа ÐºÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑеÑÑ ÑпоÑÑебаÑа на ÑайÑки газ Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 5, 6  и 7 ÐºÐ»Ð°Ñ Ð½Ð° СУ âÐ¢Ð¾Ð´Ð¾Ñ ÐиÑковâ и СУ âСв. ÐÐ»Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÑÑидÑкиâ

Екип от ПИЦ заедно с доброволци стартира кампания срещу употребата на райски газ с ученици от 5, 6  и 7 клас на СУ „Тодор Кирков“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Целта на инициативата е информиране на младежите за негативните ефекти и вредите от употребата райския газ.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител