Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

КОНКУРС-ИЗЛОЖБА „АЗ НЕ ПУША - ЗАТОВА СЪМ ЗДРАВ И СИЛЕН“ СЕ СЪСТОЯ В ЛОВЕЧ

ÐÐÐÐУРС-ÐÐÐÐÐÐÐ âÐÐ ÐÐ ÐУШР- ÐÐТÐÐРСЪРÐÐРÐРРСÐÐÐÐâ СРСЪСТÐЯ Ð ÐÐÐÐЧ

„Аз не пуша - затова съм здрав и силен“. Това е водещото мото, с което Общинският съвет по наркотичните вещества /ОСНВ/, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  към Община Ловеч, организираха  и проведоха конкурс-изложба. Участваха ученици в две възрастови групи: 4-7  и 8-12 клас.

Така те отбелязаха 31 май - Световният ден без тютюнопушене. Той се инициира от Световната здравна организация и се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, както и насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн. Призовава се всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на своите близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Мотото на конкурса даде възможност на децата и младежите да разгърнат въображението си и да изразят мнение и покажат отношение към тютюневата епидемия, обхванала съвременното общество.

За участие в конкурса бяха приети 55 рисунки. Творбите бяха оценени от петчленно  жури, което определи призьорите в инициативата.

В целева група ученици от 4-7 клас:

I-ва награда: Мелина Валентинова Вълкова 5 клас от ОУ „Христо Никифоров“ - гр. Ловеч

II-ра награда: Калоян Станимиров Карамишев  4 клас от ОУ „Васил Левски“ - гр. Ловеч

III-то награда: Соня Александрова 5 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Ловеч

Поощрителна награда: Славяна Деянова Петрова 5 клас от ППМГ - гр. Ловеч

Поощрителна награда: Денислав Детелинов Вълчев 5 клас от ОУ „Христо Никифоров“ - гр. Ловеч

Поощрителна награда: Манол Добромиров Станчев 5 клас от СУ „Тодор Кирков“ - гр. Ловеч

Поощрителна награда: Симона Георгиева Георгиева 5 клас от СУ „Тодор Кирков“ - гр. Ловеч

В целева група  ученици от 8-12 клас:

I-ва награда: Ивияна Ивова Борисова 8 клас от НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ - гр. Ловеч

II-ра награда: Никол Тихомирова Динковска 8 клас от НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ - гр. Ловеч

III-то награда: Сияна Маринова Ивалинова 9 клас от СУ „Тодор Кирков“ - гр. Ловеч

Поощрителна награда: Преслава Радославова Христова 8 клас от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“

Поощрителна награда: Александра Даниелова Койнова 9 клас от СУ „Тодор Кирков“ - гр. Ловеч

С творбите  беше организирана изложба в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ -  Ловеч. Наградите на победителите връчи заместник- кметът на Община Ловеч, председател на ОСНВ и МКБППМН Венцислав Христов.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител