Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Пето занятие с ученици от 7 А и 7 Б клас от ОУ "Проф. Димитър Димов" на тема: "Влияние на групата върху поведението. Личен избор"

ÐеÑо занÑÑие Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 7 Ри 7 Ð ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¾Ñ ÐУ "ÐÑоÑ. ÐимиÑÑÑ Ðимов" на Ñема: "ÐлиÑние на гÑÑпаÑа вÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸ÐµÑо. ÐиÑен избоÑ"

На 16.01 и 30.01.2023 г., екип от Превантивно- информационен център за борба с наркотичните вещества Ловеч проведе пето занятие с ученици от 7 А и 7 Б клас от ОУ "Проф. Димитър Димов" на тема: "Влияние на групата върху поведението. Личен избор.“ в изпълнение на Национална програма за превенция "Кодово име Живот" за ученици 5-7 клас.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч