Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Поредна среща с ученици от 11 и 12 клас по Превантивна програма „Без дрога на пътя“ организира Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч

ÐоÑедна ÑÑеÑа Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 11 и 12 ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¿Ð¾ ÐÑеванÑивна пÑогÑама âÐез дÑога на пÑÑÑâ оÑганизиÑа ÐбÑинÑки ÑÑÐ²ÐµÑ Ð¿Ð¾ наÑкоÑиÑни веÑеÑÑва кÑм ÐбÑина ÐовеÑ

За последствията от опасното шофиране под въздействие на алкохол и наркотици говориха Нели Патаринска – секретар на Общински съвет по наркотични вещества ОбСНВ/, Румяна Еврева – инспектор от детска педагогическа стая към РУ Ловеч и Пламен Симеонов от сектор "Пътна полиция" пред ученици от 11 и 12 клас на СУ Св. Кл. Охридски“. Младежите се информираха и за  законовата уредба и санкциите за водачи, които шофират под въздействие на алкохол, наркотични вещества или техните аналози.

Всеки от участниците в срещата получи превантивно – информационна  брошура „Употреба на наркотици и шофиране“. Впоследствие темата е подложена на широка дискусия. Кампанията продължава и през следващите месеци с обхват всички тийнейджъри от 11 и 12 клас.  Събитието бе част Превантивна програма „Без дрога на пътя“, разработена от ОбСНВ и Превантивно – информационен център за борба с наркотичните вещества към Община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч