Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Практическо обучение на училищни специалисти от област Ловеч по Национална програма /НП/ за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици от 8-11 клас „От връстници за връстници“

ÐÑакÑиÑеÑко обÑÑение на ÑÑилиÑни ÑпеÑиалиÑÑи Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾ ÐаÑионална пÑогÑама /ÐÐ/ за пÑевенÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑпоÑÑебаÑа на наÑкоÑиÑни веÑеÑÑва в ÑÑилиÑна ÑÑеда за ÑÑениÑи Ð¾Ñ 8-11 ÐºÐ»Ð°Ñ âÐÑ Ð²ÑÑÑÑниÑи за вÑÑÑÑниÑиâ

Екип от Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/, като действащо звено към съвета проведе практическо обучение на училищни специалисти от област Ловеч по Национална програма /НП/ за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици от 8-11 клас „От връстници за връстници“. Специалистите от образователните институции тренираха умения по следните теми: планиране на дейностите по  НП 8-11 клас; провеждане на първи етап от програмата – информационна – дискусионна среща за ученици от 9 и 10 клас; обучение на доброволци; провеждане на пет последователни срещи от доброволци с ученици от 8 и 9 клас; работа с междинна целева група – учители и родители под наставленията на Росица Станулова – психолог от ПИЦ София, която бе поканена от организаторите като обучител. По време на двудневната среща екипа на ОСНВ и ПИЦ  намери в лицата на училищните специалисти свои съмишленици в борбата с употребата на наркотични вещества. В края на обучението учители и психолози изразиха своите емоции от задоволство и заявиха нагласи за ползотворно сътрудничество за в бъдеще с екипа на ПИЦ Ловеч.

Програмата е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и Плана за действие към нея от експерти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката. Националната програма има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. Програмата включва  тригодишен обучителен цикъл за училищни специалисти и доброволци, преди старта  на реализирането и във всички учебни заведения в област Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч