Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

През месец август екип на ПИЦ проведе дейности по превантивна програма „Ваканция без риск“ клуб „Творческо ателие“

ÐÑез меÑÐµÑ Ð°Ð²Ð³ÑÑÑ ÐµÐºÐ¸Ð¿ на ÐÐЦ пÑоведе дейноÑÑи по пÑеванÑивна пÑогÑама âÐаканÑÐ¸Ñ Ð±ÐµÐ· ÑиÑкâ клÑб âТвоÑÑеÑко аÑелиеâ

През месец август екип на ПИЦ проведе дейности по превантивна програма „Ваканция без риск“ клуб „Творческо ателие“, забавни и  образователни игри на открито с деца и младежи от ЦНСТ Ловеч. Заедно с доброволците към ПИЦ се почистиха от плевели и битови отпадъци алеи в озеленени площи срещу РЗИ Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител