Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

През месец юли екип на ПИЦ проведе интерактивни уроци по здраве, за вредата от тютюнопушенето и употребата на алкохол с ученици от летните занимални на ловешки училища

ÐÑез меÑÐµÑ Ñли екип на ÐÐЦ пÑоведе инÑеÑакÑивни ÑÑоÑи по здÑаве, за вÑедаÑа Ð¾Ñ ÑÑÑÑнопÑÑенеÑо и ÑпоÑÑебаÑа на алкоÑол Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ Ð»ÐµÑниÑе занимални на ловеÑки ÑÑилиÑа

През месец юли екип на ПИЦ проведе интерактивни уроци по здраве, за вредата от тютюнопушенето и употребата на алкохол с ученици от летните занимални на ОУ „Христо Никифоров“, ОУ “Проф. Димитър Димов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Инициативата е част от дейностите по Превантивна програма "Ваканция без риск".

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител