Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

През месец юни екип от ПИЦ проведе последните интерактивни уроци за учебната 2022/2023 на тема „Опасностите за здравето от употребата на психоактивни вещества“

ÐÑез меÑÐµÑ Ñни екип Ð¾Ñ ÐÐЦ пÑоведе поÑледниÑе инÑеÑакÑивни ÑÑоÑи за ÑÑебнаÑа 2022/2023 на Ñема âÐпаÑноÑÑиÑе за здÑавеÑо Ð¾Ñ ÑпоÑÑебаÑа на пÑиÑоакÑивни веÑеÑÑваâ

През месец юни екип от ПИЦ проведе последните интерактивни уроци за учебната 2022/2023 на тема „Опасностите за здравето от употребата на психоактивни вещества“ с ученици от осмите класове на СУ „Св. Климент Охридски“ и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. Експертите запознаха учениците с последствията от употребата на наркотични вещества върху тялото, ума/емоциите, мисленето, поведението, тонуса и възприятието.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител