Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СТАРТИРА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „БЕЗ ДРОГА НА ПЪТЯ!“

СТÐРТÐРРÐРÐÐÐÐТÐÐÐÐ ÐРÐÐРÐÐÐ âÐÐÐ ÐРÐÐÐ ÐÐ ÐЪТЯ!â

Превантивно – информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества като действащо звено към Общински съвет по наркотични вещества Ловеч стартира Превантивна програма „Без дрога на пътя“ в СУ „Тодор Кирков“ с участието на ученици от 11 и 12 клас. Инициативата се осъществява от експерти на ПИЦ Ловеч в партньорство с ОДМВР в лицето на: Румяна Еврева и Ивелин Попов - инспектори от Детска педагогическа стая към РУ – Ловеч и Пламен Симеонов – служител от сектор „Пътна полиция“.  Учениците са запознаха с: влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране; какъв е процеса на установяване на употреба на наркотици по  време на шофиране; наказателно правни последици при шофиране след употреба на наркотици.

Проведе се дискусия, в която младежите задаваха въпроси и споделиха своите емоции относно темата. На учениците са предоставиха  превантивно – информационни материали „Употребата на наркотици и шофиране“. В последствие се проведе разговор с педагогическият съветник и класните ръководители  по въпроси свързани с търсенето и разпространението на наркотични вещества, в процес на това се оформиха съвместни инициативи за в бъдеще. 

Основна цел на програмата „Без дрога на пътя“:  Развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества.

Целева група: Ученици от 11 и 12 клас.

Място на реализация: Програмата се реализира в образователните институции в град Ловеч  в рамките на часа на класа.

Призива на организаторите е за разумно шофиране „На пътя животът е с предимство“.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч