Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Трета среща с ученици от 10 клас от СУ "Св. Климент Охридски" на тема: "Аз и другите. Добре ли се познаваме“

ТÑеÑа ÑÑеÑа Ñ ÑÑениÑи Ð¾Ñ 10 ÐºÐ»Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¡Ð£ "Св. ÐÐ»Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÑÑидÑки" на Ñема: "Ðз и дÑÑгиÑе. ÐобÑе ли Ñе познавамеâ

На 07.11.2022 г., доброволците на Превантивно - информационен център за борба с наркотичните вещества Ловеч проведоха трета среща с ученици от 10 клас от СУ "Св. Климент Охридски" на тема: "Аз и другите. Добре ли се познаваме“ в изпълнение на Национална програма за превенция "От връстници за връстници" за ученици 8-11 клас.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч