Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Регистър по ЗПКОНПИ

Име Файл

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.