Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решения ОВОС

Преценка ОВОС на инвестиционно предложение за „Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап 1

Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч осигурява достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС…

Преценка ОВОС за три броя собствени (тръбни кладенци), система за капково напояване, резервоар за вода, трафопост, ограда и поставяне на преместваеми фургони и изграждане на сгради за съхранение на растителна продукция и сгради за селскостопански машини