Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Решения ОВОС

Преценка ОВОС на инвестиционно предложение за „Технически проект за обект АМ „Хемус“ – Етап 1

Във връзка с чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч осигурява достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС…

Преценка ОВОС за три броя собствени (тръбни кладенци), система за капково напояване, резервоар за вода, трафопост, ограда и поставяне на преместваеми фургони и изграждане на сгради за съхранение на растителна продукция и сгради за селскостопански машини