Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решения ОВОС

Преценка ОВОС "Преработвателно предприятие за плодове и зеленчуци с хладилна база" с възложител "ВИ ЕН КАПИТАЛ" ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС        I.   Информация за контакт с възложителя: 1.   (Изм. – ДВ,бр.12 от 2016г.,в сила от 12.02.2016г.)           Име, местожителство,гражданство…

Преценка ОВОС "Парова централа" с възложител "Фуражни храни" ООД - Ловеч

            Производствената дейност на фирма ,,ФУРАЖНИ ХРАНИ’’ ООД гр.Ловеч е свързана с производство на храни за домашни любимци, храни за риби и други екструдирани продукти на базата на…