Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС за три броя собствени (тръбни кладенци), система за капково напояване, резервоар за вода, трафопост, ограда и поставяне на преместваеми фургони и изграждане на сгради за съхранение на растителна продукция и сгради за селскостопански машини