Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение № ПН ЕО 23/2022 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Относно: Да не се извършва екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на Община Ловеч за периода 2021 - 2028 г.