Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕРКИ СРЕЩУ COVID - 19

ÐÐРÐРСРÐЩУ  COVID - 19

Виж какви са изискванията към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и други)

ТУК

Всичко важно от решенията на Община Ловеч и Общинския оперативен щаб

Освен това Община Ловеч представя  ХАРТА  ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  при провеждане на  акция за логистично осигуряване на хора от рискови групи за овладяване на епидемиологичната ситуация, свързана с Коронавирус COVID 19. Документът е изработен от Форум „Гражданско участие“.

Съдържание обхваща следните теми - Обхват на акцията, Информация за вируса COVID 19, Лични предпазни средства, Протоколи на действие, Съвети и препоръки, Полезни връзки и Декларация за доброволно участие. 

Виж всичко в прикачен файл, където има и полезни връзки и примерна декларация за доброволно участие в акция на Община Ловеч.

Виж всички заповеди по-долу със съответните линкове.

Заповед № 3-639 / 27.04.2020 г.

Относно: мерки и разпоредби за посещение на парк "Стратеш" при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-639-/-27042020-g

 

Заповед № 3-630 / 24.04.2020 г.

Относно: на 08.05.2020 г. временно се променя обслужването на междуселищните автобусни линии до населените места в Община Ловеч. 

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-630-ot-24042020-g

 

Заповед № З-602/15.0.2020 г. за отмяна на заповеди № З-489/19.03.2020 г. и Заповед № З-516/24.03.2020 година

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-z-602-za-otmyana-na-zapovedi-z-489/19032020-g-i-zapoved-z-516/24032020-godina

 

ЗАПОВЕД № 3-592 / 15.04.2020г.

Относно: Отменяне на заповеди № 3-503/20.03.202г. и  № 3-516/24.03.2020г.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-592-/-15042020g

 

 

В ЛОВЕЧ СЕ ВЪВЕЖДА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ И ФЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ

https://www.lovech.bg/bg/novini/v-lovech-se-vavezhda-spetsialen-rezhim-za-kooperativnite-i-fermerskite-pazari

 

ЗАПОВЕД № 3-567 / 07.04.2020 г. Относно: Считано от 09.04.2020 г. да се преустанови обслужването на междуселищната автобусна линия Малиново-Горно Павликене-Сливек-Прелом-Стефаново.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-567-/-07042020-g

 

Заповед № 70-00-745 / 06.04.2020 г. Относно: напомнително писмо до банките, пощите и превозвачите на територията на Община Ловеч за спазване на въведените противоепидемични мерки, във връзка с предстоящото изплащане на пенсии и социали плащания през м. април.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-70-00-745-/-06042020-g

 

ЗАПОВЕД № 3-535 / 30.03.2020г. Относно: На 08.04.2020г и на 22.04.2020г. временно се променя обслужването на междуселищни автобусни линии.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-535-/-30032020g

 

ЗАПОВЕД № 3-534 / 30.03.2020г. Относно: Считано от 31.03.2020г. се преустановяване обслужване на междуградски автобусни линии.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-534-/-30032020g

 

Заповед № 3-539 / 30.03.2020 г. Относно: Считано от 31.03.2020 г. да се промени обслужването на вътрешноградската автобусна линия № 4 Гозница - ЖПС, като автобусите да пътуват само сутрин в 7:00 часа.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-539-/-30032020-g

 

ЗАПОВЕД № 3-538 / 30.03.2020 г. Относно: Възлагане на кметове на кметства и кметски наместници на населени места в Община Ловеч, да докладват за нарушения на предписанията на здравните органи от лицата, поставени под карантина в съответното населено място.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-537-/-30032020gbg-1

 

ЗАПОВЕД № 3-537 / 30.03.2020г. Относно: Промяна работното време на служителите от Общинска администрация -Ловеч.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-537-/-30032020g

Заповед № 3-536 / 30.03.2020г. Относно: Извършване на ежедневен тематичен контрол за спазване на разпоредбите на чл. 8, ал. 3, ал. 4 и ал. 7от Закона за закрила на детето.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-536-/-30032020g

 

Заповед № 3-524 / 26.03.2020 г.Относно: Временни промени в обслужването на междуградска автобусна линия Ловеч - Троян, считано от 27.03.2020 г.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-524-/-26032020-g

 

Заповед № 3-518 / 25.03.2020 г. Относно: Възстановяване обслужването на междуградска автобусна линия Ловеч - Троян с временно променено разписание, считано от 26.03.2020 г.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-518-/-25032020-g

 

ЗАПОВЕД № 3-516 / 20.03.2020г. Относно: Преустановяване на семейни и други тържества, както и други събирания на групи хора, което противоречи на произтичащия от въведеното извънредно положение обществен ред.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-516-/-20032020g

 

Заповед № 3-508 / 23.03.2020 г.Относно: Считано от 24.03.2020 г. се преустановява обслужването на междуселищните автобусни линии до редица населени места в Община Ловеч.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-516-/-20032020g

ЗАПОВЕД № 3-503 / 20.03.2020г. Относно: Във връзка с предотвратяването и ограничаване на разпространение на коронавирус в Община Ловеч,приети на заседание на общинския оперативен щаб на 09.03.2020г., т.4 и т.5 от З-д № РД-01-124/13.03.2020г.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-rd-3-503-/-20032020g

 

ЗАПОВЕД № 3-489 / 19.03.2020г. Относно: Преустановяване предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати разположени на открито.

https://www.lovech.bg/bg/zapovedi/zapoved-3-489-/-19032020g

 

ВИЖ КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС ПРИЕ ОБЩИНСКИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ В ЛОВЕЧ

 

https://www.lovech.bg/bg/novini/vizh-kakvi-dopalnitelni-merkite-sreshtu-koronavirus-prie-obshtinskiyat-operativen-shtab-v-lovech

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ СТРИКТНО ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

https://www.lovech.bg/bg/novini/obshtina-lovech-striktno-izpalnyava-deynostite-za-predotvratyavaneto-i-ogranichavaneto-na-razprostranenieto-na-koronavirus

 

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

https://www.lovech.bg/bg/novini/merki-i-preporaki-vav-vrazka-s-predotvratyavaneto-i-ogranichavaneto-na-razprostranenieto-na-koronavirus-v-obshtina-lovech

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч