Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – ЛОВЕЧ

Съгласно Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура“ от Правилника за функциониране на Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, Експертният съвет на ОФ „Култура“ одобрява за финансиране следните проектни предложения:

 

1. „20 години Фолклорна формация „ЕЛИТ“ твори и учи младите“ на НЧ „Зорница 2010-Нено Щрегарски“

2. „Национален конкурс за млади поп-изпълнители „Звезди над България“ 2020 на Анатоли Ганчев Анастасов и Инициативен комитет

3. „Нека ти разкажа приказка за хигиената“ на Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“

4. „Кучето с цвят на небе“ на Драматичен театър – Ловеч

5. Отпечатване на книгата „Градоустройството на Ловеч“ на арх. Петко Илиев Еврев

 

Съгласно чл. 27 от същия раздел, в десетдневен срок от обявяване на резултатите на сайта на Община Ловеч, председателят на Експертният съвет прави предложение до кмета на Общината за сключване на договори с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

 

За повече информация:

068/ 688 292; 0897 390 773