Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Одобрени са проектните предложения за финансиране от ОФ "Култура"

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ

НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – ЛОВЕЧ

 

 

Съгласно Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура“ от Правилника за функциониране на Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, Експертният съвет на ОФ „Култура“ одобрява за финансиране следните проектни предложения:

 

  1. „Ръкотворения с глина“ на Сдружение „Знание“
  2. „Еньовден в родния край“ на НЧ „Пробуда -1926 г.“ - с. Йоглав
  3. „Моята родина в песни и танци“ на НЧ „Зорница-2010 - Нено Щрегарски“
  4.  Национален конкурс за млади поп-изпълнители – Ловеч 2019  на Пламен Димитров и инициативен комитет
  5.  „Предизвикателството четене“ на РБ „Проф. Беню Цонев“- гр. Ловеч
  6.  „Турнето“ на НЧ „Бяла Анаста - 2016 г.“

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд „Култура“, при някои проекти е направена редукция на предложения бюджет, за което кандидатите ще бъдат уведомени.

Съгласно чл. 27 от същия раздел, в десетдневен срок от обявяване на резултатите на сайта на Община Ловеч, Експертният съвет прави предложение до кмета на Общината за сключване на договори с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

 

За повече информация

068/ 688 292; 0897 390 773