Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ – ЛОВЕЧ 2021 г.

 

Съгласно Раздел III „Финансиране на инициативи на Общински фонд Култура“ от Правилника за функциониране на Общинския проектен фонд, приет с Решение № 937/30.04.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, Експертният съвет на ОФ „Култура“ одобрява за финансиране следните проектни предложения:

 

  1. „Приключенията на Пинокио“ на Драматичен театър - Ловеч
  2. Филм „Ритъмът на България“  на НЧ „Бяла Анаста - 2016 г.“
  3. „Турнето“ на НЧ „Бяла Анаста -2016 г.“

 

Съгласно чл. 27 от същия раздел, в десетдневен срок от обявяване на резултатите на сайта на Община Ловеч, председателят на Експертният съвет прави предложение до кмета на Общината за сключване на договори с организациите или творците, чиито проектни предложения са одобрени.

 

За повече информация:

068/ 688 292; 0897 390 773

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi