Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Шофирайте умно и безопасно!

ШоÑиÑайÑе Ñмно и безопаÑно!

Община Ловеч се обръща към всички водачи на МПС:

Шофирайте умно и безопасно!

Не забравяйте, че с вас пътуват най-близките ви хора, вашите семейства, родители и деца. Да пазим живота на всички участници в движението по пътищата. Нека бъдем двойно по-внимателни през зимния сезон, когато опасностите и изненадите на пътя са повече. Няма по-ценно нещо от човешкия живот. Пазете го!

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч