Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стоп на замърсяването! Изпращайте сигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

СÑоп на замÑÑÑÑванеÑо! ÐзпÑаÑайÑе Ñигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

Община Ловеч отново призовава жителите на града да проявяват отговорност при изхвърлянето на битовите си отпадъци! Неко да го правят само и единствено в определените за целта места - съответните контейнери, а не до тях или около тях. Да не се изхвърлят битови отпадъци, големи туби и други едрогабаритни отпадъци в кошчетата, разположени в площите за обществено ползване и парковете.

Призоваваме за непримиримост към тези жители на града, които си позволяват безразборното изхвърляне на отпадъци, изхвърлят опаковки, чашки, люспи от семки, фасове от цигари и др., с което замърсяват площите за обществено ползване и парковете.

С тези си действия те застрашават здравето и живота на жителите и гостите на гр. Ловеч!

 

Изпращайте сигнали за замърсяване към "ЕКО" ЕАД-Ловеч на:

e-mail: office@eko-lovech.eu,

тел. 068 601 752

или на „Зеления телефон“

Денонощен телефон: 068 688 396,

в работен ден тел. 068 688 205,

e-mail: obshtina@lovech.bg

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч