Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Ловеч обявява за публично обсъждане Проект на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2020-2023 г. и Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година в Община Ловеч.

Двата проекта са на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Общественото представяне и публичното обсъждане на двата проекта ще се проведе на 20 януари 2020 г. в заседателната зала на  Община  Ловеч, при следния график:

1. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ловеч за периода 2020-2023 г. от 17,00 часа.

2. Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 година в Община Ловеч от 18,00 часа.

Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Ловеч или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

За допълнителна информация можете да се обърнете  на тел. 688 264 и 688 226.

Проектите на Стратегията и Програмата може да изтеглите от ТУК.