Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление на МРРБ

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус", участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП = 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път 11-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП = 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път 111-301), на територията на община Плевен, област Плевен и община Ловеч, област Ловеч, подробно описани в Решение № 531 на Министерския съвет от 2021 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 2013 г. републикански път А-2 „София - Ботевград - Шумен - Девня - Варна" - Автомагистрала „Хемус", е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура".

Файлове:

Обявление МРРБ Обявление МРРБ