Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

        ОБЯВЛЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ ЗА НАЕМ/ОБЕЗЩЕТЕНИЕ…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти, че според официално представената информация от Националния статистически институт (НСИ), годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3,8%.…