Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Уведомление за невръчена покана за доброволно изпълнение по чл. 227, ал. 1 от АПК на Заповед на Кмета на Община Ловеч, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № З-1782/15.10.2021 г., относно незабавно извършване на възстановителни ремонтни дейности на сграда с идентификатор 43952.513.1992.1.


Файлове:

Уведомление Уведомление