Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповед № РД-04-257 / 05.11.2018 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне масиви за ползане.