Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Маршрутни схеми и график за сметосъбиране и сметоизвозване в 34 села на Община Ловеч - 2016 - 2017 г. - месеци септември и октомври

Маршрутни схеми и график за сметосъбиране и сметоизвозване в 34 села на Община Ловеч - 2016 - 2017 г. - месеци септември и октомври.