Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Маршрутни схеми и график за сметосъбиране и сметоизвозване в 34 села на Община Ловеч - 2018 г. - м. ноември и декември